Všeobecné podmínky

Obchodní a ubytovací podmínky - Nájemní smlouva

Rekreační objekt „Chalupa Výhled“ je zařízení pro rodinnou rekreaci a rekreaci jednotlivců. Ubytovatel poskytuje pronájem ve svém soukromém zařízení – Chalupě Výhled ,Hamerská 11, Kovářská za níže uvedených podmínek, se kterými se prosím seznamte a dodržujte je. Děkujeme.


Doba pronájmu

Minimální doba pronájmu celé chalupy je 1 noc.


Platební a ubytovací podmínky

Ubytovat se zde může pouze ten, kdo se řádně zaváže dodržovat tyto uvedené podmínky a uhradí smluvní cenu. Výše rezervační zálohy je 5 000 Kč. Zbytek ceny se doplácí nejpozději měsíc před začátkem pobytu.

V případě nesplnění povinnosti úhrady smluvní ceny do 14 dnů od objednávky tato smlouva pozbývá platnosti a termín objednávky je zrušen není-li domluveno jinak. Cena obsahuje rekreační a ubytovací poplatek 20 Kč za dospělou osobu a noc, který je odváděn obci. Proto je každá dospělá osoba povinna zapsat příslušné údaje do Evidenční knihy v přízemí.

Při rezervaci Vám přijde automatické potvrzení rezervačního systému. Splatnost faktur je 14 dnů po objednání rezervace pobytu. Pokud není rezervace zaplacena v termínu, je automaticky zrušena a její termín  je uvolněn.

Je-li platba převedena v termínu, dostáváte okamžitě potvrzení o přijetí platby a rezervaci pobytu.

Rezervace je platná až po přiřazení platby bankou.

Kauce se u nás neplatí.

 

Zrušení ubytování

Pronajimatel je oprávněn okamžitě ukončit pobyt pokud nájemce v prostorách ubytovacího zařízení:

a) kouří 

b) užívá návykové látky

c) přechovává zvířata

d) hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje a nedodržuje své závazky a povinnosti, specifikované v těchto podmínkách

e) překročí smluvenou ubytovací kapacitu 21 míst

f) zakryje zorné pole jakékoli z bezpečnostních kamer

g) toto zařízení ničí a poškozuje (vandalismus)

Majitel si vyhrazuje právo při podezření překročení kapacity (21 osob včetně dětí) provést kontrolu počtu ubytovaných osob ve spolupráci s Úřadem v Kovářské a Policií.

Porušením smlouvy je ukončen pobyt bez nároku na vrácení jakékoli částky.


Storno podmínky

Bezplatné zrušení rezervace je možné do 30ti dnů od termínu začátku pobytu.

Předání chalupy - Příjezd - Check in od 15.30 do 17.00 hodin

Adresa: Hamerská 11, 43186 Kovářská, GPS 50.435995, 13.043464.

Nájemce obdrží klíče od objektu na místě, v den a čas sjednaného nástupu pobytu. Nájemce je povinen dodržet čas nástupu a čas ukončení pobytu. Následuje seznámení s objektem, jeho vybavením a způsobem ovládání jednotlivých zařízení a jejich společná kontrola.

Předání chalupy - Odjezd - Check out do 10.00 hodin. Majetek je předán v 10.00 hod. Počkejte prosím, až dorazí správce!

Nájemce je oprávněn užívat objekt včetně vnitřního zařízení, venkovní prostory, garáž, gril. Odpovědnost za dodržování závazků ze strany uvedených osob nese Nájemce. V den odjezdu jsou Nájemcem předány klíče. Nájemce se zavazuje ubytovateli odevzdat prostoty ubytovacího zařízení bez poškození, řádně a včas.


Poškození a jiné náhrady

V případě, že dojde k poškození nebo zničení inventáře nebo jiného majetku nájemcem nebo osobami s ním ubytovanými, je povinen nájemce uhradit ubytovateli škodu v plné výši a to nejpozději v den ukončení pronájmu. Při ztrátě klíčů od objektu je Nájemce povinen uhradit ubytovateli částku 3.000,- Kč k provedení výměny všech zámků na celém objektu. Pronájemce – ubytovatel neodpovídá za věci vnesené klientem do prostor Chalupy Výhled dle Občanského zákoníku.

Nájemce je dále povinen Uhradit smluvní cenu za další objednané služby dle platného ceníku, řádně užívat prostory určené k pronájem, dodržovat pořádek a čistotu v objektu, zejména na sociálních zařízeních, před ukončením pobytu uvést vše do původního stavu. Při opouštění objektu tento řádně uzamykat a uzavírat všechna okna, ihned oznámit škodu, kterou nájemce v prostorách způsobil. Nájemce nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách např. stěhovat nábytek nebo používat v prostorách vlastní tepelné spotřebiče. Při poruše nebo výpadku některé z energií volejte prosím na 777 936 870. Dodržujte prosím noční klid nejpozději od 22.00 hod. do 06.00 hod. Mějte ohled především na naše sousedy nebo na ty nejmenší.

 

Doporučení

Chalupa se nachází v nadmořské výšce 845 metrů nad mořem, což jsou hory. Raději si přibalte teplejší oblečení.


Parkování v objektu

Parkování maximálně 10 vozidel na vlastním parkovišti, které je ze zámkové dlažby a nachází se ihned za bránou.


Požární bezpečnost

Na chalupě rozdělávejte oheň jen na místech k tomuto účelu vyhrazených. V každé chodbě je umístěn hasící práškový přístroj.


Pořádek

na Chalupě Výhled je udržován Vámi - Nájemcem. K dispozici máte veškeré volně přístupné prostory a jejich vybavení. Udržujte pořádek a půjčené věci, například hračky vraťte vždy na jejich původní místo. Objekt po skončení pobytu předávejte do 10.00 hod.


Omezení

Vzhledem k tomu, že chalupu využívají i nemocné děti (alergici, astmatici), není možný pobyt se zvířaty a kouření.

 

Zaplacením smluvené ceny vyjadřujete souhlas se Všeobecnými podmínkami, GDPR i Provozním řádem a automaticky uzavíráte Nájemní smlouvu s Nájemcem na dobu určitou.

Nejsme plátci DPH