Všeobecné podmínky půjčovny

Zapůjčení předmětů je možné pouze na celou dobu pobytu

 1. Pronájem je možný pouze pro klienty, kteří objednávají pobyt na této chalupě.
 2. Pronajímané věci si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na nich nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání.
 4. Je zakázáno provádět jakékoli změny na pronajímaných věcech bez souhlasu provozovatele.

Platby:

 1. Poplatek za pronájem elektrokol je 2500 Kč/ týden a bude připočten k částce za pobyt.
 2. Vratná kauce 10 000 Kč/ elektrokolo - možnost hradit na účet nebo hotově při převzetí na začátku pobytu. Slouží k úhradě jakéhokoli poškození zapůjčených předmětů.

Odpovědnost:

 1. Jízda na pronajatém elektrokole a používání příslušenství je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, zdraví osob či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu.
 2. Potvrzením rezervace přebírá nájemce veškerou odpovědnost za pronajaté předměty až do doby vrácení předmětů pronajímateli.

Hrazení škod:

 1. Při poškození, ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku jste povinni uhradit náhradu.
 2. Výše způsobené škody se určuje individuálně znalcem.
 3. Nájemné při vyúčtováni na konci pobytu může být zvýšeno o hodnotu škody způsobené na elektrokole, jeho výrazným znečištěním, či nevrácením příslušenství.

Zaplacením smluvené ceny vyjadřujete souhlas se Všeobecnými podmínkami, GDPR i Provozním řádem a automaticky uzavíráte Nájemní smlouvu s Nájemcem na dobu určitou.